JAPANESE CHU-HI チューハイ

JAPANESE CHU-HI チューハイ

Chu-Hi ( Chu-hai チューハイ )